Fundusze Europejskie Logo

Fundusze Europejskie Logo

Projekt POIR.03.02.01-04-0007/17

CENTRUM FOLII "ZETFOL" KRZYSZTOF KOPACZEWSKI pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie własnych wyników badań nad innowacyjną, pięciowarstwową folią o zwiększonej wytrzymałości oraz nowatorską technologią jej produkcji.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 3.2.1: Badania na rynek

Numer projektu: POIR.03.02.01-04-0007/17

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Centrum Folii "Zetfol" Krzysztof Kopaczewski, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych zrealizowanych samodzielnie oraz na zlecenie Wnioskodawcy.

Planowanym efektem projektu jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Centrum Folii "Zetfol" Krzysztof Kopaczewski, poprzez wdrożenie nowej technologii, dzięki której do oferty wprowadzone zostaną dwa innowacyjne wyroby o unikalnych cechach.

  1. Pięciowarstwowa folia stretch o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych do zastosowania w przemyśle do zabezpieczania ładunków na paletach.
  2. Pięciowarstwowa folia stretch o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych do zastosowania w rolnictwie do owijania sianokiszonki.

Wartość projektu: 12 730 500.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 692 500.00 PLN

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)